Ana Sayfa

 gurultu1

Gürültü Nedir?

Gürültü, karmaşık ses dalgalarından oluşur ve genellikle istenmeyen, arzu edilmeyen ses olarak kabul edilir.

 Çevresel Gürültü Nedir?

gurultu3

Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dahil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava sesleri olarak tanımlanmaktadır.

Gürültü Kaynakları

Kaynak ve alıcıların çevresel konumlarına ve yayılma oranlarına bağlı olarak 2 gruba ayrılabilir.

Yapı dışı çevre gürültüleri;

Ulaşım ( karayolu, demiryolu ve havayolu ) gürültüleri

Endüstri ( makine, motor, imalat ) gürültüleri

Yapım ( şantiye, yol inşaatı ) gürültüleri

Rekreasyon gürültüsü ( spor alanları, çocuk bahçeleri, yüzme havuzları )

Her türlü işyeri gürültüleri

gurultu4

Yapı içi çevre gürültüleri;

Yüksek konuşma ve müzik sesleri

Ev araçları gürültüleri

Mekanik sistem gürültüleri ( havalandırma, asansör v.b. )

Gürültünün İnsan Sağlığına Etkileri

Gürültü herkesi etkileyen bir sorundur. Yüksek gürültü seviyesi olan ortamlarda, uzun süre bulunan kişilerde, kalıcı işitme eşiği değişimleri olduğu bir çok araştırmacı tarafından saptanmıştır. Daha düşük seviyeler ya da kısa süreli etkilenmelerde, işitme duyusuna yönelik belirgin bir zararın saptanması çok kolay olmasa da, gürültünün insan sağlığı, davranış biçimi ve mutluluğu üzerindeki olumsuz etkileri belirlenebilmektedir.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 1996 yılında yayımlanan bir raporda aşağıdaki tabloda verilen tespitler elde edilmiştir.

Gündüz (Leq) (dBA)Etki
55-60Gürültü rahatsız eder.
60-65Rahatsızlık belirgin bir şekilde artar.
65 ve ÜzeriDavranış biçiminde engellemeler oluşur, gürültü kaynaklı zararlı semptomlar oluşur.

Fiziksel etkileri
Gürültünün işitme duyusunda oluşturduğu olumsuz etkilerdir. Geçici ve kalıcı olarak iki bölümde incelenebilir. Geçici etkilerin en çok karşılaşılanı geçici işitme esiği kayması ve duyma yorulması olarak bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıptır. Etkilenmenin çok fazla olduğu ve işitme sisteminin eski özelliklerine kavuşmada tekrar gürültüden etkilendiği durumlarda işitme kaybı kalıcı olmaktadır.

Gürültünün fizyolojik etkileri
Bunlar insan vücudunda oluşan değişikliklerdir. Başlıca fizyolojik etkiler; kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişmesi, göz bebeği büyümesi, solunum hızlanması, dolaşım bozuklukları ve ani reflekslerdir.

Gürültünün psikolojik etkileri
Gürültünün psikolojik etkilerinin basında ise; sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaşlama gelir. Ani olarak yükselen gürültü düzeyi insanlarda korku oluşturabilmektedir.

Gürültünün performans üzerine etkileri Gürültünün performans üzerine etkileri
Gürültünün is verimini azaltması ve işitilen seslerin anlaşılmaması gibi görülen etkileridir. Konuşmanın algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi türünden fonksiyonların engellenmesi, büyük ölçüde arka plan gürültüsünün düzeyi ile ilgilidir. Gürültünün is verimliliği ve üretkenlik ile ilgili etkileri konusunda yapılan çalışmalar karmaşık islerin yapıldığı ortamın sessiz, basit islerin yapıldığı ortamların ise biraz gürültülü olması gerektirdiğini göster mistir. Özetle ortamda belli bir iş ya da fonksiyon için belirlenen arka plan gürültüsünün fazla olması durumunda is verimliliği düşmektedir.

Gürültü DerecesiEtkilenme Aralığı (dBA)Sağlık Üzerine Etkileri
1.Derecedeki gürültüler30-65Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku düzensizliği ve konsantrasyon bozukluğu.
2.Derecedeki gürültüler65-90Fizyolojik reaksiyonlar; kan basıncı artışı, kalp atışlarında ve solunumda hızlanma, beyin sıvısındaki basıncın azalması, ani refleksler.
3.Derecedeki gürültüler90-120Fizyolojik reaksiyonlar, baş ağrıları.
4.Derecedeki gürültüler120-140İç kulakta devamlı hasar, dengenin bozulması.
5.Derecedeki gürültüler>140Ciddi beyin tahribatı, kulak zarının patlaması.

Gürültü Azaltma Önlemleri

 • Susturucu ve ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taşıtı ile trafiğe çıkılmaması.
 • Motorlu taşıtların üzerinde veya içinde, korna veya ses çıkaran başka bir cihazın gereksiz yere kullanılmaması.
 • Hız sınırlarına uyulması.
 • Yüksek viteste ve düşük devirde sürme şeklinin benimsenmesi.
 • Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin yerleşim alanlarında ve gürültüye duyarlı bölgelerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi veya konumlandırılmaması
 • Konut bölgelerinde insanları çok rahatsız eden sokak düğünlerinin ve havai fişek kullanımının yapılmaması.
 • Yol ve bina inşaatı işlerinde kullanılan ekipmanların konut bölgelerinde akşam ve gece saatlerinde kullanılmaması.
 • Yerleşim yerlerinde lokomotif sürücülerinin birbirlerine sesli sinyal vermelerinin yasaklanması.
 • Hava alanları ve sanayi bölgelerinin yerleşim yerlerinden uzakta kurulması.
 • Gürültüye duyarlı alanların iyi bir kent planlaması yapılarak trafiğin yoğun olduğu bölgelerden uzakta kurulması.
 • Yerleşim yerlerinde, gürültü rahatsızlığının önlenmesi ve sağlığın bozulmaması için yapılarda ses yalıtımına önem verilmesi.